Home > > Over mij

Over mij

Rode draad in mijn werkzaamheden is mensen in een voor hen lastige situatie weer op het goed spoor zetten. Soms lukt dat immers niet alleen maar heb je iemand nodig die je gedrag kan spiegelen, informatie kan geven of die met je meedenk.

Zo kunnen werknemers op hun werk te maken krijgen met ongewenst gedrag, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Als vertrouwenspersoon ben ik er dan voor de eerste opvang, advies en bijstand. Contact met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijke en heeft als doel de werknemer handvatten te geven om de ongewenste situatie aan te pakken.
In sommige gevallen kan mediation een manier zijn om het ongewenste gedrag te bespreken. Als mediator ga ik dan met beide partijen om de tafel. Lees meer over Werkvloermediation.

Soms hebben werknemers ondersteuning nodig om goed hun werk te kunnen doen. Dan kan zijn na een ervaring met ongewenst gedrag maar ook bij persoonlijke ontwikkeling of andere problematiek die goed functioneren stagneert. Als coach of bedrijfsmaatschappelijk werker ga ik in gesprek om de belemmeringen te vinden de iemand ervaart en deze te overwinnen.

Misstanden binnen bedrijven komen voor. Gelukkig bij de meeste bedrijven nooit of sporadisch, maar zodra sprake is van fraude of andere integriteitsschendingen, is het wenselijk dat medewerkers dit veilig, zonder angst voor represailles kunnen melden. De Wet Huis voor Klokkenluider geeft hiervoor een kader. Als vertrouwenspersoon Integriteit fungeer ik als veilige plaats waar misstanden indien gewenst anoniem kunnen worden gemeld. 
Een andere wet, de WkkGZ, verplicht zorginstellingen een klachtenfunctionaris te hebben waar cliënten/patiënten terecht kunnen met hun klacht. Als klachtenfunctionaris ga ik samen met de cliënt op zoek naar een oplossing voor de onvrede of onheuse bejegening. Bemiddeling en ondersteuning bij een klachtenprocedure behoren tot de mogelijkheden.

In de genoemde functies zie ik organisaties vanuit verschillende oogpunten. Dat heeft me veel geleerd over het functioneren van medewerkers en de dynamiek in organisaties rond ongewenst gedrag, misstanden, klachten en niet-functioneren. Ook dat er vaak slecht gecommuniceerd wordt, mensen zelden echt met elkaar in gesprek gaan en zich niet realiseren wat er speelt bij collega's.

Mijn juridische achtergrond stelt mij in staat ook de juridische reikwijdte en (on)mogelijkheden in diverse situaties te overzien. Naast het werken aan oplossingen en maken van afspraken die goed voelen moeten deze ook op langere termijn stevig staan en functioneren.

U bent bij mij aan het goede adres als u meer inzicht wilt krijgen in uzelf, de situatie waarin u zit en zich en een beeld wilt vormen van de mogelijkheden in de toekomst. Ik kan een stukje met u meelopen....

Bel/whatsApp 06 511 66 161 of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl