Home > > Mediator

Mediator

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. Meer dan tweederde van alle mediations slaagt. Partijen gaan onder begeleiding van een mediator op zoek naar een voor beide partijen acceptabele oplossing voor hun conflict. Het resultaat is meer dan een oplossing alleen. Mediation streeft naar tevredenheid van alle partijen in het conflict.

Bij mediation krijgen emoties, onderlinge communicatie en afspraken voor de toekomst de benodigde ruimte. Met elkaar in gesprek gaan is het begin van een oplossing. Wederzijds begrip en respect is een manier om met elkaars verschillen om te gaan. We zijn immers niet hetzelfde en hoeven het ook niet eens te zijn met elkaar. Het vergt echter wel enige inspanning om over vooroordelen heen te stappen en de ander in zijn waarde te laten.

Bij ongewenste omgangsvormen, gelijke behandeling en discriminatie is het belangrijk om begrip voor elkaar te krijgen en te ontdekken waarom de ander zo reageert als hij/zij reageert.

Bij Margriet Maris kunt u terecht voor mediation bij scheiding, co-ouderschap, familiekwesties, arbeidsconflicten, burenruzies en zakelijke geschillen.

Bel/whatsApp 06 511 66 161 of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl