Home > > Discriminatie op het werk

DISCRIMINATIE OP HET WERK

Discriminatie op het werk komt regelmatig voor. Bij antidiscriminatievoorzieningen en bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) worden dagelijks klachten gemeld. Van alle klachten die het College krijgt, gaat ongeveer 60% van de zaken over mogelijke discriminatie op het werk en bij toegang tot werk. Het gaat om discriminatie bij solliciteren, ontslag, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Hoe gaan collega’s met elkaar om? Hoe word je behandeld door je leidinggevende? Worden er wel eens foute grapjes gemaakt? Kun je ergens terecht als je een klacht hebt over discriminatie en krijg je antwoord op die klacht?

De gelijkebehandelingswetgeving maakt de werkgever verantwoordelijk voor een werkplek zonder discriminatie. Werkgevers mogen zelf niet discrimineren en dit geldt ook voor leidinggevenden en collega's onderling. Klachten over discriminatie moet de werkgever zorgvuldig behandelen. Als een werknemer te maken krijgt met discriminatie, is de werkgever verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.

Actuele wet- en regelgeving
Op de volgende websites staat uitgebreide informatie over discriminatie op het werk:
College voor de Rechten van de Mens
Aanpak Discriminatieklacht

Bel/whatsApp 06 511 66 161 of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl