home > Weblog

Weblog

Alleen om jongeren vragen voor een (bij)baan? Dat mag eigenlijk nooit……….


11:26 29-06-2015

Het College voor de Rechten van de Mens sprak onlangs een oordeel uit over een kwestie waarin een uitzendbureau sollicitanten wierf voor een bijbaan met de tekst ‘Ben jij nog aan het leren en op zoek naar een leuke bijbaan’. Het uitzendbureau zocht magazijnmedewerkers voor de avonduren, het weekend of een paar dagen in de week.

 

 

Met de ogenschijnlijk neutrale zin ‘ben je nog aan het leren’ wordt iedereen uitgesloten niet meer leert, maar best een bijbaan als magazijnmedewerker wil. Het uitzendbureau lijkt zich hier speciaal op lerende jongeren te richten. Het uitzendbureau verdedigde zich door te zeggen dat ‘leren’ helemaal niet slaat op een leeftijdscategorie. ‘Leren’ kan hier ook begrepen worden als de permanente opdracht aan iedere dienstverlener of professional, die zich immers steeds moet bijscholen.

Het College zegt echter in het oordeel dat het een ‘feit van algemene bekendheid’ is dat personen die ‘nog leren’ en belangstelling voor een ‘bijbaan’ kunnen hebben, altijd jong zijn. Het gaat immers om mensen voor wie leren hun hoofdactiviteit is. Wie ‘nog’ leert is daarmee kennelijk binnenkort klaar en is dus jong.

Volgens het College is dat de behoefte van het uitzendbureau aan werknemers die een ‘bijbaan’ zoeken reëel en ‘vrij van discriminatie’. Maar de manier waarop dat wordt uitgedrukt kan niet door de beugel. Bijbaanzoekers die ‘niet meer lerende zijn’ kunnen uit de wervingstekst immers begrijpen dat ze er niet voor aanmerking komen. Er is dus geen ‘objectieve rechtvaardiging’. De advertentie is dus verboden vanwege leeftijd discriminatie.

Wettelijke regeling
 
De Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij de Arbeid is er om onnodige discriminatie wegens leeftijd op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De wet is ervoor bedoeld om stereotyperingen rond leeftijd uit te bannen en om zowel jongeren als ouderen een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Door een bijbaan aan te bieden aan alleen scholieren worden anderen die ook een bijbaan zouden kunnen gebruiken uitgesloten. Met de huidige werkloosheid zijn niet alleen jongeren op zoek naar een bijbaan. Ook andere leeftijdscategorieën moeten dus gelijke toegang hebben tot dit deel van de arbeidsmarkt

Motiveren verplicht

Leeftijd is echter in vergelijking met discriminatiegronden als sekse, afkomst of homo-of heteroseksuele gerichtheid niet altijd problematisch. In wet- en regelgeving komen tal van leeftijdsgrenzen voor die wenselijk worden geacht, zoals de minimumjeugdlonen, pensioendata en toegang tot sociale voorzieningen. Als er onderscheid op grond van leeftijd gemaakt wordt door werkgevers wordt altijd gekeken of er wel een goede reden voor is.

Het verbod van leeftijdsdiscriminatie is dus eigenlijk een verplichting om te motiveren. Voor vacatures is dat gebod expliciet in de wet gezet: als bij een aanbieding van een betrekking onderscheid op grond van leeftijd wordt gemaakt, moet de reden daarvan uitdrukkelijk worden gemeld.

Vragen om mensen die ‘nog leren’, overwegend jongeren, is discriminatie van ouderen, en dat is verboden tenzij er een goede reden voor was.

Goede reden

Een voorkeur voor jongeren is aanvaardbaar als dat gebeurt ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Die reden kon hier niet aangevoerd worden omdat gezocht werd naar scholieren, en die zijn niet werkloos. Het uitzendbureau voerde als reden aan dat gezocht werd naar mensen die op zoek waren naar een bijbaan, en dat daarom gekozen is mensen te werven die leren als hoofdactiviteit hebben. Deze reden is niet overtuigend omdat mensen ook om een andere reden op zoek kunnen zijn naar een bijbaan. Omdat de aangevoerde reden niet deugde kon het College voor de Rechten van de Mens niet anders dan constateren dat er sprake was van verboden discriminatie.

Goedkope krachten

Wat had het uitzendbureau kunnen aanvoeren om het verbod te voorkomen? De ware reden voor het zoeken naar scholieren is waarschijnlijk, dat ze goedkoper zijn vanwege het lagere (minimum)loon. Tussen 15 en 23 en boven de AOW-gerechtigde leeftijd gelden op grond van de Wet Minimumloon lagere, respectievelijk geen rechten op minimumloon. De Hoge Raad vond het feit dat voor 13- en 14-jarigen helemaal geen minimumloon geldt, niet in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Het argument dat jongeren en AOW-gerechtigden goedkoper zijn, is dus gerechtvaardigd. Bij de andere discriminatiegronden gelden financieel-economische redenen niet, alleen de WGB bij Leeftijd biedt deze mogelijkheid.

Advertentie

Alleen vragen naar scholieren mocht het uitzendbureau dus niet. Als deze categorie uitgebreid wordt met minimumloners tot 23 jaar en AOW-gerechtigden dan is er geen enkel bezwaar tegen de advertentie.

Wij zoeken mensen tot 23 jaar of AOW-gerechtigden voor een leuke bijbaan in het magazijn. Wegens financieel economische redenen sluiten wij 23-67 jarigen uit. Ideale baan voor scholieren!

 

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl