home > Weblog

Weblog

12:12 07-05-2019

Agressie, seksuele intimidatie, discriminatie. Het zijn enkele voorbeelden van ongewenste omgangsvormen waar mensen mee te maken kunnen krijgen op de werkvloer. Een vertrouwenspersoon kan helpen in deze situatie, maar wat zij precies doen is voor velen nog onduidelijk.

16:53 09-10-2018

Na de vrouwen die naar buiten kwamen met hun ervaringen, moeten nu de mannen aan de bak. Mannen die luisteren en zich realiseren dat hun gedrag onwenselijk kan zijn. Leidinggevenden kunnen het voorbeeld geven door te laten zien wat goed gedrag is, die dus niet meelachen als er een vrouwonvriendelijke grap wordt gemaakt, maar die laten zien hoe je fatsoenlijk met vrouwen omgaat.

14:12 31-10-2017

Met de #MeToo-campagne lijkt de bereidheid toe te nemen om ervaringen met betrekking tot seksuele intimidatie te delen. Ook op het werk. Hoe leid je dat als werkgever in goede banen omdat zowel richting slachtoffer als richting dader zorgvuldigheid is geboden.

16:37 14-04-2017

Ruzies op het werk zijn ongezond. Een conflict met een collega of manager kan het plezier in je werk flink verpesten. Wie ermee te maken heeft, voelt zich uitgeput en verzuimt vaker. Uit de cijfers blijkt dat jaarlijks ruim 1 op de 5 werknemers een kortdurend conflict heeft met collega’s. Werknemers die in een conflictsituatie verwikkeld zijn, worden ziek van de spanning en kunnen vaak niet meer functioneren. Ziekmelden kan even opluchten maar lost niets op.

11:12 17-03-2017

Deze week deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in twee zaken waarin een werkgever een werknemer ontslaat omdat zij een hoofddoek draagt.

16:50 01-02-2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze nieuwe Arbowet zal naar verwachting per 1 juli 2017 ingaan. Er gaan dingen veranderen rond de taken van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de invulling van de Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E).

12:58 12-12-2016

Het is goed dat Wilders schuldig is verklaard voor het aanzetten tot discriminatie en belediging. De norm geldt voor ons allemaal. Dat hij geen straf heeft gekregen doet hier niet ter zake. De rechter heeft klip en klaar geoordeeld: We hebben in Nederland vrijheid van meningsuiting maar je mag niet alles zeggen. Wat betekent dat nu precies voor al die duizenden werknemers en werkgevers in het land?

13:23 27-11-2016

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Organisaties waar 50 of meer mensen werken, zijn verplicht een regeling te hebben voor het omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Een meldregeling is een goed begin, maar het heeft pas effect als er ook een veilig meldklimaat is.

<<<<123>>>>

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl