home > Brochure vertrouwenspersoon

Brochure vertrouwenspersoon

                                     

Informatie                                          bel    06 5116 6161 of 010 - 230 7349                                                    
advies                           
vertrouwenspersoon                       
mail margriet@hetvolstevertrouwen.nl
ondersteuning                                   kijk op  www.hetvolstevertrouwen.nl
begeleiding                                       
                                                             lid Landelijke Vereniging van
                                                                      Vertrouwenspersonen (LVvV)
            


Ongewenste omgangsvormen

Ook op je werk kom je weleens in aanraking komen met ongewenst gedrag en discriminatie. Bij pestgedrag, geweld, discriminatie, of intimidatie, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag zoals:

o             agressie en geweld                                                                                     
o             seksuele intimidatie/ ongewenste intimiteiten
o             pesten
o             discriminatie

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen (psychosociale belasting). Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

 
   Wat doet de vertrouwenspersoon

•             vertrouwelijk             
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie goed luisteren naar de medewerker. De vertrouwenspersoon staat aan de kant van de werknemer en staat open voor de ervaring van de werknemer. Het gesprek heeft plaats op een neutrale locatie en blijft geheel vertrouwelijk. Niemand binnen de organisatie hoeft te weten dat het gesprek plaatsvindt.

•             praktisch optreden     
De vertrouwenspersoon biedt praktische ondersteuning en begeleiding, want geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen is ingrijpend. Het is moeilijk helder na te denken over zaken als: welke stappen moet ik zetten, welke instanties schakel ik in, hoe formuleer ik een klacht enz..

•             informeren en adviseren
De vertrouwenspersoon informeert de medewerker over de mogelijkheden en wijst op voor- en nadelen van een bepaalde aanpak. Zo kan de medewerker op basis van het advies een weloverwogen beslissing nemen.

.               ondersteunen en bijstaan 
De vertrouwenspersoon kan, als de medewerker dat wenst, meegaan naar een gesprek met leidinggevende of collega. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

•             Voorlichting en beleid    
De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. Ook leidinggevenden en management kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag. Jaarlijks rapporteert de vertrouwenspersoon over de werkzaamheden. Deze registratie is anoniem en niet herleidbaar tot individuele gevallen.

•             Doorverwijzen
De vertrouwenspersoon zal medewerkers doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, mocht dat nodig zijn. In conflictsituaties zal de vertrouwenspersoon voorstellen om een  mediator in te schakelen.


Over Margriet Maris

Sinds 2008 ben ik werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties. Als vertrouwenspersoon informeer, adviseer, ondersteun en begeleid ik medewerkers die tijdens hun werk ongewenste omgangsvormen of discriminatie ervaren van collega’s, leidinggevenden en externe partijen. Van huis uit ben ik jurist. Mijn juridisch werk richt zich op de aanpak van diverse vormen van discriminatie. Daarnaast ben ik (familie)mediator en coach.

Uitgangspunt bij mijn werk is het benutten van de mogelijkheden die elk mens bezit. Door een eindje mee te lopen, de juiste vragen te stellen, een steun in de rug te zijn en vertrouwen te hebben, krijg ik mensen die er open voor staan zo ver dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig verder kunnen.

Meer informatie over mij http://nl.linkedin.com/in/margrietmaris/
                                                                                                                                                                                                      Blijf op de hoogte LIKE mijn Facebook- pagina: 

www.facebook.com/margrietmarismediation

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl