home > mediator > Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Als vrijwilliger ben ik actief bij buurtbemiddeling. Met plezier ga ik in gesprek met Rotterdammers over hun woonsituatie en de verhouding met de buren. Deze betrokkenheid bij de buurt maakt dat ik bij mensen thuis komt die ik anders in het dagelijks leven niet spreekt. Het zorgt voor een bredere blik op de stad, waarin zoveel verschillende mensen met diverse achtergronden en culturen thuis zijn.  

Buurtbemiddeling is er voor bewoners, die problemen of ruzie hebben of dreigen te krijgen met hun buren. Dat kan gaan over leefgeluid, overlast door kinderen, huisdieren of muziek, rommel in het portiek of irritatie over bomen. Wanneer het buren niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kan buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Een team van vrijwilligers getraind om te bemiddelen, begeleidt de bewoners tot gezamenlijk gedragen oplossingen en afspraken die voor hen realistisch, wederkerig en duurzaam zijn. 

Buurtbemiddeling kan via de woningbouwcorporatie of wijkagent worden aanbevolen, maar vaak nemen mensen zelf contact op. En heus niet alleen in de sociale woningbouw, ook woningeigenaren of Verenigingen van Eigenaars (VVE's) schakelen de hulp in van buurtbemiddeling als buren er samen niet uitkomen of het moeilijk vinden elkaar aan te spreken.

Mocht er geen buurtbemiddeling zijn in uw wijk of gemeente. Neem vrijblijvend contact op dan kunnen we de mogelijkheden bekijken. Ook woonoverlastmediation, coaching, groepsbemiddeling en pendelbemiddeling behoren tot de mogelijkheden.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl