home > mediator > Scheiding

Echtscheiding

U heeft besloten uit elkaar te gaan. Wat nu ? Er zijn meerdere wegen die u kunt bewandelen. Als u samen in goede harmonie uw scheiding wilt regelen, dan kan dat via mediation. Het kan echter zijn dat de communicatie niet zo soepel loopt. U moet eerst weer met elkaar kúnnen praten, voordat u afspraken kunt maken. Of u twijfelt of uit elkaar echt wel een optie is en wilt weten wat u te wachten staat bij een scheiding?

Mediation

Bij mediation gaat het ook over hoe u met elkaar communiceert en hoe u dat kunt verbeteren. U wordt begeleid, waarna u wél in staat bent om samen inhoudelijk de belangrijke zaken door te nemen. Mediation is vaak de snelste en de goedkoopste manier om te scheiden. Bovendien levert het altijd de beste afspraken op - u bent het er immers samen over eens.

Begeleiding

Ik begeleid u gedurende dit traject. We voeren gesprekken over de kinderen, het huis en de bezittingen. Mogelijke scenario's worden uitgewerkt. Afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in het convenant en het ouderschapsplan. Een convenant is het document waarin uw afspraken worden vastgelegd en dat naar de rechtbank gaat. In het convenant komen in ieder geval aan bod, de verdeling van het vermogen, de woning, pensioenen en afspraken over partneralimentatie. In het ouderschapsplan legt u vast hoe u de opvoeding van de kinderen wilt gaan regelen.

Het aantal bijeenkomsten is niet precies aan te geven en hangt af van de inhoudelijke complexiteit en ook van u. In algemene zin is aan te geven dat scheidingsbemiddelingen waar geen kinderen bij betrokken zijn tussen de 2 en 4 bijeenkomsten van elk anderhalf uur vragen. Zijn er wel kinderen bij betrokken, dan ligt dat gemiddelde op 3 à 5 bijeenkomsten. Inclusief alimentatieberekening en indienen bij de Rechtbank is dit ca. 8 tot 12 uur.

De kosten zijn op basis van het uurtarief van de mediator. De uren die in rekening worden gebracht zijn opgebouwd uit de uren van de bijeenkomsten en de tijd die nodig is ter voorbereiding en verslaglegging. Bijkomende kosten zijn griffierecht en kosten uittreksels bevolkingsregister.
Het uurtarief van de mediator is over het algemeen lager dan van een advocaat. Tevens is het een besparing om één scheidingsbemiddelaar te hebben t.o.v. ieder een eigen advocaat.

Samenwonen

Als u samenwoont en uit elkaar gaat, gelden er andere regels dan wanneer u getrouwd bent. Ook als u samenwoont en uit elkaar gaat is het opstellen van een convenant verstandig. U somt op wat u gezamenlijk bezit en wie wat toebedeeld krijgt. Dat voorkomt onduidelijkheid en is vaak ook nodig als een van de twee partijen in de woning blijft wonen. Bij geregistreerd parnerschap is opstellen van een ouderschapsplan een verplichting. 

Advies

Als u niet bereid of in staat bent om samen om de tafel te gaan om uw scheiding te bespreken, dan is een rechtszaak de enige optie. Ik kan eventueel met u een juridische procedure bij de rechtbank voorbereiden. Een rechtszaak is echter voor alle betrokken partijen, inclusief kinderen, vaak een heel ingrijpende gebeurtenis. Ik zal dus altijd proberen om door middel van mediation de gang naar de rechter te voorkomen.

In een kort gesprek kan ik u informatie en advies geven over de mogelijkheden in uw situatie. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op of kom langs bij het Echtscheidingsspreekuur Rotterdam.

Margriet Maris is  MfN geregistreerd (familie)mediator

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl