home > mediator > Familiekwesties

Familiemediation

Verhoudingen binnen families kunnen verstoord raken door diverse oorzaken. Een overlijden, een nalatenschap, misverstanden of nieuwe partners kunnen leiden tot verwijdering en conflicten. Een familiemediator is onpartijdig en probeert de familie weer op een lijn te krijgen.

Bij een nalatenschap bijvoorbeeld gaat een familiemediator met de familie om de tafel en onderzoekt de wensen en belangen van de verschillende erfgenamen. Door naar elkaar te luisteren, begrijpen de familieleden wat voor elk van hen belangrijk is. Op basis daarvan lukt het vaak om tot een boedelverdeling te komen die naar ieders tevredenheid is.

Andere kwesties waarvoor een familiemediator wordt ingeschakeld zijn bijvoorbeeld een gebrekkige communicatie binnen een relatie of gezin, een omgangsregeling  die niet werkt of twijfels over het al dan niet beëindiging van een relatie.

Met mediation houd je de problematiek in eigen hand en binnenskamers. De mediator is onafhankelijk en begeleidt het gesprek door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar inbreng kan hebben. De mediator beschikt ook over gespreks- en interventietechnieken die behulpzaam kunnen zijn bij het op tafel krijgen van de echte pijnpunten.

Margriet Maris is MfN geregistreerd (familie)mediator

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl