Home > Blog > Veroordeling Wilders goed voor werksfeer

Veroordeling Wilders goed voor werksfeer

12-12-2016

Het is goed dat Wilders schuldig is verklaard voor het aanzetten tot discriminatie en belediging. De norm geldt voor ons allemaal. Dat hij geen straf heeft gekregen doet hier niet ter zake. De rechter heeft klip en klaar geoordeeld: We hebben in Nederland vrijheid van meningsuiting maar je mag niet alles zeggen. Wat betekent dat nu precies voor al die duizenden werknemers en werkgevers in het land?

Politicus Wilders heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Vrijdag 9 december werd hij veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Met de veroordeling van Geert Wilders heeft de rechtbank een norm gesteld.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben de “minder, minder” uitlatingen van Wilders op 19 maart 2014 een discriminatoir karakter. De strekking van de uitlatingen is namelijk onmiskenbaar om een onderscheid te maken tussen Marokkanen en andere bevolkingsgroepen in Nederland. Hiermee kunnen die uitlatingen, mede gelet op de reeds meermalen besproken omstandigheden waaronder deze zijn gedaan en in het bijzonder gelet op het opruiende karakter ervan, worden aangemerkt als uitlatingen die anderen aanzetten tot discriminatie van personen met een Marokkaanse afkomst.

In ons rechtsstelsel is de algemene norm voor iedereen: je kunt niet met een beroep op de vrijheid van meningsuiting groepen beledigen of aanzetten tot discriminatie. Ook voor een politicus geldt er dus een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Omdat het om een bijzondere, eigenlijk uitzonderlijke zaak, gelet op de positie van verdachte, gaat acht de rechtbank hem voldoende gestraft en wordt geen straf opgelegd.

Maar nu de werkvloer. Voor werknemers heeft de veroordeling van Wilders ook betekenis.

De Arbowet stelt dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Dat betekent dat hij moet voorkomen dat een werknemer in de omgang met collega’s, of leidinggevenden, last heeft van seksuele intimidatie, van pesten, agressie of discriminatie. Een discriminatievrije werkvloer dus, op kantoor en binnen het bedrijf.

Op sociale media, op straat is discriminatie, intimidatie, agressie alom aanwezig. Deze steeds bozer wordende buitenwereld, heeft ook invloed op de omgangsvormen op de werkvloer. Dat is jammer want waar goede omgangsvormen de norm zijn, kunnen mensen open met elkaar communiceren. Dat is goed voor de werksfeer en voor de organisatie.

Door met elkaar af te spreken hoe met elkaar om te gaan op de werkvloer, wordt ieders vrijheid van meningsuiting weliswaar beperkt, maar tegelijk is het juist deze beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting die ertoe leidt dat een ander kan genieten van het recht op een discriminatievrije werkvloer.

Het is het dan ook goed dat Wilders schuldig is verklaard voor het aanzetten tot discriminatie en belediging. Deze norm geldt voor ons allemaal, voor werknemers en werkgevers. Je mag niet alles zeggen. Leidinggevenden kunnen verwijzen naar deze norm: dergelijk gedrag en dergelijke uitlatingen worden binnen ons bedrijf niet gedaan. Wie zich er toch schuldig aan maakt zal niet zonder straf blijven. Voor Wilders golden immers bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl