Home > Blog > Vernieuwde Arbowet

Vernieuwde Arbowet

01-02-2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze nieuwe Arbowet zal naar verwachting per 1 juli 2017 ingaan. Er gaan dingen veranderen rond de taken van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de invulling van de Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult. De werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult op tot de persoon herleidbaar niveau. Werknemers moeten de bedrijfsarts dus op eigen initiatief kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.

De bedrijfsarts krijgt bovendien de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.

Verder krijgt de werknemer het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.

De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.

Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met en adviseren aan de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever.

Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd.

De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en als hij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfs­artsen en andere arbodienstverleners kunnen daarnaast een boete krijgen als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en de or/pvt. Idem als zij het advies van de arbodienstverlener met betrekking tot de toet­sing van de RI&E niet doorzendt aan de or/pvt.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl