Home > Blog > Ruzie in de tijd van de baas

Ruzie in de tijd van de baas

14-04-2017

Ruzies op het werk zijn ongezond. Een conflict met een collega of manager kan het plezier in je werk flink verpesten. Wie ermee te maken heeft, voelt zich uitgeput en verzuimt vaker. Uit de cijfers blijkt dat jaarlijks ruim 1 op de 5 werknemers een kortdurend conflict heeft met collega’s. Werknemers die in een conflictsituatie verwikkeld zijn, worden ziek van de spanning en kunnen vaak niet meer functioneren. Ziekmelden kan even opluchten maar lost niets op.

Kleine irritaties stapelen zich op

Vaak is er sprake van opeenvolgende kleine onenigheden. Er ontstaat een patroon van kleine incidenten en de druk loopt op. Doordat er tussentijds geen gesprek is waarin de ergernissen worden uitgespreken leidt het tot escalatie. Een klein incident resulteert dan in een uitbarsting, omdat er zoveel onuitgesproken irritaties zijn.

Beter is het om oplopende irritatie op tijd te herkennen en een aanvaring te voorkomen. Kleine ergernissen lijken afzonderlijk onbelangrijk, maar als er een paar op elkaar volgen is het verstandig om ze toch te benoemen. Wie niet goed weet hoe de kwestie het beste aan te snijden, kan hulp zoeken bij een collega om de juiste manier te bespreken om het te bespreken. Lost dit niets op en blijft de situatie gespannen, dan kun je bij derden te rade gaan, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.

Botsende karakters

Als mensen verschillend zijn, is het goed om energie te steken in de samenwerking. Zoek elkaar frequent op voor een overlegje over de samenwerking. Cruciaal is wel dat je elkaars sterke kanten waardeert of op z’n minst accepteert. Juist als je zo verschillend bent, is het belangrijk dat je praat over de tegenstellingen en ze waardeert. Het is dan ook vaak beter als je niet te veel op elkaars lip zit. Probeer ruimte te creëren en taken te verdelen. Organiseer je werk zo dat je niet constant hoeft samen te werken.

Kritische leidinggevenden

Medewerkers zijn vaak kwetsbaar als een leidinggevende kritiek heeft. Tegelijkertijd realiseren leidinggevenden zich vaak niet wat de impact van hun gedrag is, en zijn ze soms kort door de bocht in hun reactie. Als je waardering vooral van je leidinggevende moet hebben, dan is de kans groot dat je teleurgesteld raakt. Sommige mensen gaan ervan uit: ze zullen wel zien wat ik allemaal doe. Maar dat valt tegen. Door zichtbaar te maken wat je hebt gedaan, door te laten zien waar je trots op bent en dat te delen, krijg je vaak positieve feedback.’ Als je te weinig waardering krijgt van je baas, zoek die dan bij collega’s met wie het wel klikt.

Medewerkers nemen een conflict over het werk snel persoonlijk. Door minder gewicht toe te kennen aan het gedrag van je manager kun je die boosheid verminderen. Kijk ook naar jezelf; doe jij zelf alles goed?
Plaats het in perspectief – waarom maak ik me hier zo druk om ?

Niet ziekmelden bij een conflict......

Ziek melden of ontslag nemen bij een conflict? Liever niet doen, maar dat je iets moet doen is duidelijk. Vanzelf gaat een conflict niet over. Als jij last van een ruzie hebt, praat met betrokkene of vraag advies bij een collega hoe je dat kan doen.

... maar het gesprek aangaan

De 10 stappen om via een goed gesprek de ruzie op te lossen.

  • Neem eerst even afstand
  • Bereid je voor, wat is je doel, bijvoorbeeld: baanbehoud, relatie goed krijgen
  • Bespreek je voorbereiding met een collega of vertrouwenspersoon
  • Kies een constructieve openingszin en probeer een positieve sfeer te creëren
  • Verplaats je in de behoeften en belangen van de ander en speel hierop in
  • Scheid de feiten van de gevolgen (gevoelens). Dus zeg bijvoorbeeld: ‘Je mailde me dit en daardoor voelde ik mij…’
  • Doe geen ondoordachte uitspraken
  • Neem zelf geen ontslag, houd de deur altijd op een kier, er is misschien nog een oplossing mogelijk.
  • Sluit af met concrete afspraken
  • Kom je er samen niet uit, vraag een mediator om met jullie het conflict te bespreken en op zoek te gaan naar een oplossing.

Bel 010 -230 7349 of 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl