Conflicten op het werk of binnen de familie komen bij iedereen voor. Constructief op zoek naar de goede oplossing voor de toekomst? Met aandacht voor ieders belangen? Daar kan ik u in begeleiden.

Bent u op zoek naar een extern vertrouwenspersoon die werknemers, clienten en studenten ondersteunt bij onheuse bejegening, ongewenst gedrag en misstanden? Die naar hen luistert en met hen werkt aan een oplossing  

 

 

 

De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van een effectieve oplossing van problemen tussen clienten en instelling

Aan den lijve tegen discriminatie aangelopen en op zoek naar mogelijkheden ? Voor advies, training en ondersteuning bij aanpak, voorkomen en bewustwording van vooroordelen, ben je bij mij aan het goede adres.

De juiste begeleiding op het juiste moment. De combinatie van mediator, vertrouwenspersoon, jurist garandeert dat u bij Margriet Maris de ondersteuning krijgt die u nodig hebt. Als mens én als organisatie. Margriet Maris heeft ruime ervaring in en kennis van het adviseren en begeleiden van hen die ongewenst gedrag of discriminatie aan den lijve ondervonden of ervan beschuldigd werden.

mediator

Conflicten op het werk of binnen de familie komen bij iedereen voor. Constructief op zoek naar de goede oplossing voor de toekomst? Met aandacht voor ieders belangen? Daar kan ik u in begeleiden.

Extern vertrouwenspersoon

Bent u op zoek naar een extern vertrouwenspersoon die werknemers, clienten en studenten ondersteunt bij onheuse bejegening, ongewenst gedrag en misstanden? Die naar hen luistert en met hen werkt aan een oplossing  

 

 

 

klachtfunctionaris

De kernactiviteit van de klachtenfunctionaris is de opvang voor de betrokkenen bij de klacht, het geven van informatie en advies, het verlenen van bijstand aan de betrokkenen en indien mogelijk de bemiddeling

Juridisch advies

Aan den lijve tegen discriminatie aangelopen en op zoek naar mogelijkheden ? Voor advies, training en ondersteuning bij aanpak, voorkomen en bewustwording van vooroordelen, ben je bij mij aan het goede adres.

27Nov

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Organisaties waar 50 of meer mensen werken, zijn verplicht een regeling te hebben voor het omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Een meldregeling is een goed begin, maar het heeft pas effect als er ook een veilig meldklimaat is.

2Feb

De werkvloer is de plek waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Dat kan leiden tot ongewenste omgangsvormen, discriminatie en meningsverschillen rond verschillen met als gevolg arbeidsconflicten, improductiviteit of ziekteverzuim. Lang niet altijd lukt het de werknemer zelf of de leidinggevende adequaat hierop te reageren. De oplossing is werkvloermediation.

20Jan

Najaar 2015 ging de landelijke bewustwordingscampagne Zet een streep door discriminatie, gericht op het vergroten van de aangifte- en meldingsbereidheid, van start. De norm is duidelijk, discriminatie mag niet, maar hoe je dat bereikt en wat de mogelijkheden voor aanpak zijn, daar wordt zeer verschillend over gedacht. Eerder drong het VN-Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie bij de Nederlandse overheid aan meer werk te maken van een proactieve aanpak van. Op deze rapportage werd door sommigen instemmend gereageerd. De meeste reacties in de (social) media waren nogal laconiek, “we hebben het hier prima voor elkaar”. Toch zijn er wel degelijk maatschappelijke thema’s die aanpak behoeven.

Alle blogberichten

waarom Margriet Maris?

  • ervaren
  • deskundig
  • betrokken
  • ruimdenkend
  • persoonlijk

Bel 06 511 66 161 voor een kosteloos kennismakingsgesprek
of mail Margriet Maris op margriet@hetvolstevertrouwen.nl